آموزش رعایت حریم شخصی به ربا‌ت‌ها

محققان در حال ارائه آموزش‌های ضروری به روبات ها هستند تا آنها بیاموزند چگونه به حریم شخصی انسان ها احترام بگذارند و فاصله ضروری را با افراد حفظ کنند.

ارتقای فهم و درک روبات‌ها توسط پژوهشگران موجب می شود تا آنها در حین تعامل با انسان ها برخوردی با کسی نداشته باشند و گفت‌وگو و همراهی با هر شخصی را به شکلی محترمانه تر و مناسب تر صورت دهند.

محققان دانشگاه ملی سان خوان در آرژانتین می گویند در جریان تعاملات مختلف با هر فردی، وی حریم شخصی خاص خود را دارد که باید توسط دیگران محترم شمرده شود. این حریم بر حسب موقعیت و وظایف برنامه ریزی شده، توقعات فرهنگی، اولویت های فرد، شرایط اجتماعی و غیره متفاوت است.

به گفته این دانشمندان روبات ها باید به حریم شخصی انسان ها احترام بگذارند تا به تدریج در جامعه انسانی پذیرفته شوند و لذا سیستم های کنترلی جدیدی برای آنها طراحی شده که تحرکات و تعاملات روبات ها را با دقت بیشتری تنظیم می کند.

برای طراحی سیستم یادشده از الگوی تعامل یک رهبر و افراد تابع وی در محیط های مختلف الگو گرفته شده و انتظار می رود برنامه نویسی‌های ضروری و اقدامات سخت افزاری در این زمینه ظرف چند ماه آینده انجام شود.