سیستم مدیریت فرآیند
کسب و کارBPMS

نرم افزار‌‌ BPM

 نرم افزار‌‌ BPM سپانو با استفاده از یک پلت فرم محکم برای فعال کردن کسب و کار شما یا سازمان و شرکت شما برای پیاده سازی راه حل‌های مختلف مدیریتی، طراحی و پیاده ‌سازی شده است.

به عنوان یک صاحب کسب و کار، حتما می دانید چطور می توانید درآمد خود را افزایش دهید و در این راستا شما نیاز به ابزار مناسب برای مدیریت فرآیندهای روزمره خود دارید. نرم افزار BPM سپانو با قیمت مناسب می تواند شما را در این هدف یاری نماید.

توانایی شبیه‌سازی فرآیندهای کسب وکار برای طراحی بهینه‌ترین فرآیندها

هزینه عملیاتی پایینتر و کارکنان متمرکز تر

مناسب همه کسب و کار‌ها حتی کسب و کار‌های کوچک

به شما اجازه می‌دهد برنامه‌های خود را متناسب با نیاز خود ایجاد کنید.

بزرگترین چالش سازمان‎ها، تغییر ساختار، تغییر قوانین کسب وکارسازمان و تغییر فرآیندهای سازمانی می‎باشد. در نتیجه نیاز به یک روش و سيستمي براي تعريف، مديريت، تحليل و بهینه‌سازی فعاليت‎های کسب وکار احساس می‎شود.

سازمان هایی که از راهکارهای BPMS استفاده می کنند به قابلیت های زیر دست پیدا می کنند :
درگیری کسب و کار در طراحی راهکارهای فرآیندهای کسب و کار
توانایی یکپارچه سازی افراد و سیستم هایی که در فرآیندهای کسب و کار دخیل هستند
توانایی نظارت، کنترل و بهبود فرآیندهای کسب و کار در زمان واقعی